Alvaro Gistas Muñoz


Alvaro Gistas Muñoz

Alvaro Gistas Alvaro Gistas Muñoz är en av de två grundarna av Professional Law International. Hans fru, Franciska Smidt, är den andra. 

Alvaro specialiserar sig på fall som behöver prövas i domstol, allt från tvistemål till grova brott. Hans passion är att försvara sina klienters intressen med all sin kraft så att deblir nöjda med utgången. Detta visar sig i vad klienterna säger om honom, nämligen att han försvarar deras intressen som om de vore hans egna samtidigtsom han är helt uppriktig om riskerna. 

Som advokat sätter Alvaro stolthet i att hjälpa klienter som på grund av sin ekonomiska situation intehar möjlighet att betala för juridisk rådgivning. 

Alvaro talar engelska.

Call Now Button