Ana Piñeiro


Ana Piñeiro

Ana Piñeiro har arbetat hos Professional Law International sedan juni 2013 och assisterar Paloma Leal Assiego påavdelningen för skattemässig rådgivning och administrativt stöd som administrativ kontorist.

Ana anser att möjligheter inte uppstår av en slump utan snarare är en produkt av hårt arbete. Hon lever upp till det förhållningssättet i praktiken varje dag hos Professional Law International. Varje dag och varje klientfall för något nytt med sig att lära för Ana, och erbjuder möjligheten att betjäna klienten på bästa möjliga sätt.

En av de bästa komplimangerna som Ana någonsin fått av en klient var för det engagemang hon hade utfört sitt arbete för klienten med. Även om hon kände sig smickrad av komplimangen kommer detta sätt att behandla sina klienter helt naturligt för Ana.

Ana kommer ursprungligen från Kuba och talar engelska.


Ana Borrego
Call Now Button