Civil- & Straffrättsliga Mål


Civil- & Straffrättsliga Mål

Vår advokat med specialistkompetens inom detta område är Alvaro Gistas Muñoz. Han tar sig anföljande typer av ärenden:

        

Förfaranden vid domstol som gäller:


  • Civilmål, t.ex. i samband med motorfordonsolyckor
  • Ansvarstalan
  • Betalningsanspråk
  • Avhysning
  • Inkassoavgifter
  • Skilsmässa
  • Vårdnads-, boende- och/eller umgängesutredning
  • Brottmål ‒ ringa brott till grovt brott

Call Now Button