Fastighetslagstiftning & Avtalsrätt


Fastighetslagstiftning & Avtalsrätt

Advokat Franciska Smidt hjälper sina klienteratt reda ut alla typer av rättsliga angelägenheter som rör:

Juridiska frågor som gäller upprättande a överlåtelsehandling:


Avtal mellan parter i samband med fastighetsfrågor som:


  • Privata köpeavtal
  • Förköpsrättsavtal
  • Hyresavtal
  • Avtal för tillhandahållande av tjänster medarkitekter eller konstruktörer
  • Låneförbindelser
  • Hypoteksavtal
  • privata avtal testaments- och arvsförfaranden

Bildande av spanska företag samt registrering av utländska företag så att de kan bedriva aktiv näringsverksamhet i Spanien.


Personliga avtal, varav de flesta utgör detinledande steget att fullborda avtal genom att undertecknalagfart / pantbrev / skifteshandling hos en notarius publicus, antingen i Spanieneller något annat land.

         

Alla formaliteter relaterade till ovanstående görs i samarbete med de tredje partersom är relaterade till klienten, t.ex. rådgivare, notarier, fastighets- och handelsregistermyndigheter, spanska skatte- och förvaltningsmyndigheter samtbanker i syfte att säkerställa en sund investering och / eller avsluta en affär, alltid med klientens bästa i åtanke.

Franciska Schmidt
Call Now Button