Paloma Leal Assiego


Paloma Leal Assiego

Paloma Leal Assiego är skattekonsult hos Professional Law International och har varit med advokatbyrån sedan starten.

Hon sätter ära i att aldrig ge upp en uppgift oavsett hur övermäktig den kan tyckas, något som visar sig i hennes förnöjda och lojala klienter. Paloma specialiserar sig på inkomstskatt för personer med hemvist utanför Spanien och återvinning av de 3 procenten i spansk mervärdesskatt (IVA, Interés sobre el Valor Añadido) som kvarhålls för utländska medborgare. Hon tillhandahåller även skatterådgivning för personer med hemvist i Spanien samt ger administrativt stöd (i egenskap av s.k. gestoria), vilket de flesta utlänningar som bor i Costa del Sol är i behov av.

Hennes favoritcitat är: ”Skjut inte upp till morgondagen vad du kan göra idag” – en devis Paloma lever efter i sitt dagliga arbete för sina klienter.

Paloma Leal Assiego
Call Now Button